Quảng cáo qua mạng hiển thị cho phép bạn

  • Tạo tất cả các loại quảng cáo – quảng cáo chữ, hình ảnh, tương tác và video.
  • Đặt quảng cáo trên các trang web phù hợp với sản phẩm mà bạn đang bán.
  • Hiển thị quảng cáo đó đến những người khách hàng tiềm năng nhất.
  • Quản lý và theo dõi ngân sách, chiến dịch và kết quả của bạn khi thực hiện.

Xem video

Lấy cảm hứng từ các định dạng quảng cáo khác nhau.

Mạng hiển thị quảng cáo Google cho phép bạn đặt quảng cáo trên các trang web tin tức đa dạng, blog và những trang thích hợp khác trên internet để tiếp cận khách hàng tiềm năng nhiều hơn. Tìm hiểu thêm về phương thức tiếp cận khách hàng đúng lúc đúng chỗ. Tải Cẩm nang Mạng Hiển Thị Google tại đây.

Phương thức nhắm mục tiêu của Quảng cáo mạng hiển thị GDN

Với Phương thức nhắm mục tiêu linh hoạt sẽ giúp cho mẫu quảng cáo của bạn nhắm đúng mục tiêu Khách Hàng trên Google Display Network

  • Nhắm mục tiêu theo vị trí đặt (website)
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính..)
  • Nhắm mục tiêu theo khu vực, bán kính
  • Nhắm mục tiêu theo chủ đề, sở thích
  • Remarketing (tiếp thị lại) đeo bám Khách Hàng
  • Effective Web Development Solutions