CLOUD SERVER

Công nghệ Ảo hóa đang ngày càng tốt hơn. Hầu như tất cả các công ty trên toàn thế giới đã áp dụng ảo hóa lên đến một mức độ nào đó. Trừ khi bạn cần sức mạnh thực sự của một máy chủ chuyên dụng và bạn cũng có một ngân sách lớn, còn lại không có lý do nào khác để không chọn một VPS. Một VPS, đặc biệt là kết hợp với sử dụng ổ SSD sẽ có hiệu năng cao, an toàn và dễ dàng mở rộng, quản lý với chi phí tối ưu giúp bạn giải quyết các bài toán về Chi phí, Quản trị hiệu quả, Tối ưu nhân sự công nghệ thông tin!

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ VÀ GIÁ TỐT NHẤT!

GÓI VS1

GIÁ TỐT NHẤT
430K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 2 vCPU

RAM DDR4: 4 GB

Storage SSD: 50 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 500K/tháng

Kỳ 3 tháng: 490K/tháng

Kỳ 6 tháng: 470K/tháng

Kỳ 12 tháng: 450K/tháng

Kỳ 24 tháng: 430K/tháng

GÓI VS2

GIÁ TỐT NHẤT
510K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 2 vCPU

RAM DDR4: 6 GB

Storage SSD: 50 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 600K/tháng

Kỳ 3 tháng: 580K/tháng

Kỳ 6 tháng: 560K/tháng

Kỳ 12 tháng: 540K/tháng

Kỳ 24 tháng: 510K/tháng

GÓI VS3

GIÁ TỐT NHẤT
430K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 2 vCPU

RAM DDR4: 8 GB

Storage SSD: 100 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 790K/tháng

Kỳ 3 tháng: 770K/tháng

Kỳ 6 tháng: 740K/tháng

Kỳ 12 tháng: 710K/tháng

Kỳ 24 tháng: 680K/tháng

GÓI VS4

GIÁ TỐT NHẤT
840K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 4 vCPU

RAM DDR4: 8 GB

Storage SSD: 100 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 980K/tháng

Kỳ 3 tháng: 950K/tháng

Kỳ 6 tháng: 910K/tháng

Kỳ 12 tháng: 890K/tháng

Kỳ 24 tháng: 840K/tháng

GÓI VM1

GIÁ TỐT NHẤT
1080K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 4 vCPU

RAM DDR4: 12 GB

Storage SSD: 150 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 1,260K/tháng

Kỳ 3 tháng: 1,220K/tháng

Kỳ 6 tháng: 1,170K/tháng

Kỳ 12 tháng: 1,140K/tháng

Kỳ 24 tháng: 1,080K/tháng

GÓI VM2

GIÁ TỐT NHẤT
1330K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 4 vCPU

RAM DDR4: 16 GB

Storage SSD: 200 GB

IOPS: 6,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 1,550K/tháng

Kỳ 3 tháng: 1,500K/tháng

Kỳ 6 tháng: 1,440K/tháng

Kỳ 12 tháng: 1,400K/tháng

Kỳ 24 tháng: 1,330K/tháng

GÓI VM3

GIÁ TỐT NHẤT
1580K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 5 vCPU

RAM DDR4: 20 GB

Storage SSD: 200 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 1,840K/tháng

Kỳ 3 tháng: 1,780K/tháng

Kỳ 6 tháng: 1,710K/tháng

Kỳ 12 tháng: 1,660K/tháng

Kỳ 24 tháng: 1,580K/tháng

GÓI VM4

GIÁ TỐT NHẤT
1900K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 6 vCPU

RAM DDR4: 24 GB

Storage SSD: 250 GB

IOPS: 6,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 2,220K/tháng

Kỳ 3 tháng: 2,150K/tháng

Kỳ 6 tháng: 2,070K/tháng

Kỳ 12 tháng: 2,010K/tháng

Kỳ 24 tháng: 1,900K/tháng

GÓI VL1

GIÁ TỐT NHẤT
2480K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 8 vCPU

RAM DDR4: 32 GB

Storage SSD: 300 GB

IOPS: 18,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 2,890K/tháng

Kỳ 3 tháng: 2,800K/tháng

Kỳ 6 tháng: 2,690K/tháng

Kỳ 12 tháng: 2,610K/tháng

Kỳ 24 tháng: 2,480K/tháng

GÓI VL2

GIÁ TỐT NHẤT
3790K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 12 vCPU

RAM DDR4: 48 GB

Storage SSD: 500 GB

IOPS: 18,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 4,420K/tháng

Kỳ 3 tháng: 4,290K/tháng

Kỳ 6 tháng: 4,120K/tháng

Kỳ 12 tháng: 3,990K/tháng

Kỳ 24 tháng: 3,790K/tháng

GÓI VL3

GIÁ TỐT NHẤT
4800K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 16 vCPU

RAM DDR4: 64 GB

Storage SSD: 500 GB

IOPS: 18,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 5,590K/tháng

Kỳ 3 tháng: 5,420K/tháng

Kỳ 6 tháng: 5,210K/tháng

Kỳ 12 tháng: 5,050K/tháng

Kỳ 24 tháng: 4,800K/tháng

GÓI VL4

GIÁ TỐT NHẤT
5800K /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 20 vCPU

RAM DDR4: 80 GB

Storage SSD: 500 GB

IOPS: 18,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

CHỌN THANH TOÁN

Kỳ 1 tháng: 6,760K/tháng

Kỳ 3 tháng: 6,560K/tháng

Kỳ 6 tháng: 6,290K/tháng

Kỳ 12 tháng: 6,110K/tháng

Kỳ 24 tháng: 5,800K/tháng

GÓI VP1

GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 24 vCPU

RAM DDR4: 96 GB

Storage SSD: 1 TB

IOPS: 56,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

GÓI VP2

GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 32 vCPU

RAM DDR4: 128 GB

Storage SSD: 1 TB

IOPS: 56,000

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

GÓI VP3

GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 40 vCPU

RAM DDR4: 168 GB

Storage SSD: 1 TB 

IOPS: 56,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

GÓI VP4

GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ /THÁNG

CPU E5-2696 v4: 56 vCPU

RAM DDR4: 256 GB

Storage SSD: 1 TB 

IOPS: 56,000 

IP Address: 01

Bandwidth: 100 Mbps

Traffic: Không giới hạn

BẢNG GIÁ BỔ SUNG CẤU HÌNH

Dịch vụ hỗ trợ tại Web4U:

1 – Chính sách chỉ dành cho KH lớn của Web4U, số lượng càng nhiều chiết khấu càng cao, cam kết không tăng giá trong suốt kỳ dịch vụ.
2 – Giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
3 – Hỗ trợ quản trị máy chủ bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Web4U.
4 – Hoàn lại cước phí trả trước khi Web4U cung cấp không đúng cam kết.